Xe Nâng Người 40 Mét

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model: Genie S125 40m * Thông số kỹ thuật (Specifications) : - Chiều cao làm việc(Working Height) :          40m - Chiều cao sàn (Platform Height) :                38m - Sức...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts)   – Model: GROVE A125J_001  – Thông số kỹ thuật : (Specifications)  Chiều cao làm việc (Working Height) : 40m – Chiều cao sàn (Platform Height) :        38m – Sức nâng (Lift Capacity) :                    227 kg – Trọng lượng xe (Weight) :          21,7...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model : GROVE-A125J-002 Thông số kỹ thuật (Specifications) - Chiều cao làm việc (Working Height) : 40m - Chiều cao sàn (Platform Height) : 38m - Sức nâng (Lift Capacity) : 227 kg - Trọng lượng xe...

Call Now Button