Xe Nâng Người 28 Mét

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model: GROVE AMZ86 001 Thông số kỹ thuật (Specifications) -   Chiều cao làm việc (Working Height) :   28m -   Chiều cao sàn (Platform Height) :             26m -   Sức nâng (Lift Capacity) :                    227 kg -   Trọng lượng xe (Weight) :...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model: GROVE AMZ86_002 Thông số kỹ thuật (Specifications) -  Chiều cao làm việc (Working Height) :   28m -  Chiều cao sàn (Platform Height) :             26m -  Sức nâng (Lift Capacity) :                227 kg -  Trọng lượng xe...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model: SNORKEL TB85 Thông số kỹ thuật (Specifications) -          Chiều cao làm việc (Working Height) :   28m -          Chiều cao sàn (Platform Height) :             26m -          Sức nâng (Lift Capacity) :                    227 kg -          Trọng lượng xe (Weight) :          17,7 tấn Tải về...

Call Now Button