Xe Nâng Người

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model: Genie S85 * Thông số kỹ thuật (Specifications) : – Chiều cao làm việc (Working Height) :    28m – Chiều cao sàn (Platform Height) :           26m – Sức nâng (Lift Capacity) :  ...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model: Genie S125 40m * Thông số kỹ thuật (Specifications) : - Chiều cao làm việc(Working Height) :          40m - Chiều cao sàn (Platform Height) :                38m - Sức...

Xe nâng người dạng chữ Z (Articulating Boom Lifts) Model: Genie Z60/34 Thông số kỹ thuật (Specifications) – Chiều cao làm việc (Working Height) :      20m – Chiều cao sàn (Platform Height) :             18m – Sức nâng (Lift Capacity)   :                        227...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts)   – Model: GROVE A125J_001  – Thông số kỹ thuật : (Specifications)  Chiều cao làm việc (Working Height) : 40m – Chiều cao sàn (Platform Height) :        38m – Sức nâng (Lift Capacity) :                    227 kg – Trọng lượng xe (Weight) :          21,7...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model : GROVE-A125J-002 Thông số kỹ thuật (Specifications) - Chiều cao làm việc (Working Height) : 40m - Chiều cao sàn (Platform Height) : 38m - Sức nâng (Lift Capacity) : 227 kg - Trọng lượng xe...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model: GROVE AMZ86 001 Thông số kỹ thuật (Specifications) -   Chiều cao làm việc (Working Height) :   28m -   Chiều cao sàn (Platform Height) :             26m -   Sức nâng (Lift Capacity) :                    227 kg -   Trọng lượng xe (Weight) :...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model: GROVE AMZ86_002 Thông số kỹ thuật (Specifications) -  Chiều cao làm việc (Working Height) :   28m -  Chiều cao sàn (Platform Height) :             26m -  Sức nâng (Lift Capacity) :                227 kg -  Trọng lượng xe...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model : JLG 120HX Thông số kỹ thuật (Specifications) - Chiều cao làm việc (Working Height) : 38m - Chiều cao sàn (Platform Height) : 36m - Sức nâng (Lift Capacity) : 227 kg - Trọng lượng xe (Weight) : 19,7...

Xe nâng người vươn thẳng ống lồng (Telescopic Boom Lifts) Model : JLG 120SXJ Thông số kỹ thuật (Specifications) - Chiều cao làm việc (Working Height) : 38m - Chiều cao sàn (Platform Height) : 36m - Sức nâng (Lift Capacity) : 227 kg - Trọng lượng xe (Weight) : 19,7...

  • Xe nâng người dạng chữ Z (Articulating Boom Lifts) Model: JLG 800AJ Thông số kỹ thuật (Specifications) - Chiều cao làm việc:(Working Height) 26m - Chiều cao sàn (Platform Height) : 24m - Sức nâng (Lift Capacity) : 227 kg - Trọng lượng xe (Weight) : 15,6 tấn
Liên Hệ :  –...

Call Now Button